Despre departament

Personal

Specializari

Admitere

Informatii

Orar\Progr academic

Examinari

Practica

Biblioteca \ Webmail

   

Licenta

 

Regulamente

Resurse WEB

Descriere

 

Iată ce trebuie să știi!
  despre centrul nostru și despre învățământul cu frecvență redusă

 • CIFR (Centrul pentru Învățământ cu Frecvență Redusă) funcționează ca o structură integrată instituțional în cadrul Universității "Petru Maior" - personalul didactic este același ca la structurile de învățământ cu frecvență.

 • CIFR organizează instruire de nivel superior (licență și masterat) doar la specializările autorizate și acreditate în UPM, conform normelor ARACIS.

 • Durata studiilor, taxele de studii, creditele pe discipline etc., deopotrivă cu exigențele, sunt aceleași ca și la forma de învățământ cu frecvență.

 • Studiile se finalizează cu examen de licență / disertație, în aceeași perioadă cu studenții de la învățământul cu frecvență, respectând condiții identice de înscriere și susținere, iar diploma obținută este echivalentă cu cea de la forma de învățământ cu frecvență.

 • Numărul de locuri pe specializări și eventualele modificări de taxe de școlarizare sunt stabilite în fiecare an universitar de către Consiliile facultăților.

 • Susținerea financiară a centrului și a specializărilor derulate se bazează exclusiv pe sursele extrabugetare, provenite din taxele de școlarizare ale cursanților înscriși.

 • În momentul de față specializările oferite de UPM în sistemul cu frecvență redusă sunt:

  Nivel licență - 3 specializări:
  Management (3 ani)
  Contabilitate și Informatică de Gestiune (3 ani)
  Drept (4 ani)

  Nivel masterat - 2 specializări:

  Managementul Sistemelor Calității (2 ani)
  Managementul Afacerilor (2 ani)

 • Această ofertă educațională este flexibilă, modificându-se în funcție de cerințele actuale privind calificările cerute pe piața muncii.

 • Ghid consiliere studenți

 

 

© Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureș